poniedziałek, 23 grudnia 2013

Błogosławionych Świąt Narodzenia PanaWszystkim Czcigodnym Gościom mojego bloga
życzę radosnych,
 błogosławionych Świąt Narodzenia Pana. 
Niech narodzony Chrystus prostuje Wasze ścieżki
 i Wam błogosławi.

Refael72


Na zdjęciu: dekoracja świąteczna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pw. św. Mateusza w Łodzi

wtorek, 17 grudnia 2013

Bo choroba nie jest powodem, by zamordować dziecko...

Film ku czci rodziny Walker i ich małego bohatera.
Walkerom powiedziano, że Grayson jest chory na bezmózgowie
Słodki Grayson urodził się 15.02.2012 o godzinie 10:00 i żył przez 8 pięknych godzin.
Bóg wspierał rodziców dając im siłę i pokój.

żródło: YOUTUBE
Film polecam pewnym blogerkom, które uważają, że chore na anencefalię dziecko można zamordować w łonie matki.

Muzyka należy do Jenn Bostic, utwór zatytułowany jest Jealous of the Angels.
Więcej informacji na blogu rodziców Graysona http://www.oursweetboygraysonjames.blogspot.com/

piątek, 13 grudnia 2013

Napisz zamiast majlować

Obj. 21:5
5. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: 
Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe,

(BW)


W dzisiejszym wpisie chciałbym zachęcić wszystkich do świątecznego projektu zapoczątkowanego przez księdza Janka Byrta z parafii ewangelicko-augsburskiej ze Szczyrku. A oto co o projekcje pisze ksiądz Janek:

Projekt  adresowany jest do wszystkich. Chcemy zachęcić osoby by zapisały Ewangelię o Narodzeniu Jezusa Chrystusa bo ona jest pewna i prawdziwa i przesłały swoim znajomym na kartce  z życzeniami świątecznymi . Chcemy zachęcić aby własnoręcznie zapisać słowa Ewangelii - pewne i prawdziwe lub części tej Ewangelii o Narodzeniu Jezusa i przesłać  nie  sms czy e-mailem czy jeszcze w jakiś inny  elektroniczny sposób ale aby to uczynić tradycyjnie na piśmie własnoręcznie zapisane i podpisane Słowa pewne i prawdziwe. Abyśmy się stali jak ci aniołowie na przedpolach betlejemskich , którzy zwiastowali  światu i zwiastują po dzień dzisiejszy cudowna Ewangelię o Narodzeniu Jezusa Chrystusa! Teraz jest na ten projekt w czasie Adwentu idealny czas!!! Zaczynamy !!!

Projekt aktywnie wspierają Adam Małysz, Piotrek Żyła oraz ich trener Jan Szturc.

A zatem do dzieła! Długopisy w dłoń i piszmy!

Dodatkowo - życzenia napisane odręcznie świadczą też o nas. O naszym autentycznym zaangażowaniu i szczerości naszych życzeń. Bo przy SMSie czy "emilu" wpisujemy życzenia raz a potem tylko mechanicznie dodajemy w pole "nr telefonu" czy "UDW" kolejne numery czy e-maile.

Pozdrawiam i życzę wszystkim moim czytelnikom radosnych, błogosławionych Świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Łuk. 2:1-20
1. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
2. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.
3. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta.
4. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida,
5. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
6. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła.
7. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
8. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim.
9. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka,
10. I rzekł do nich anioł; Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu,
11. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowy.
12. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie.
13. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
14. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
15. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan.
16. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.
17. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu.
18. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli.
19. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
20. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.
(BW)
niedziela, 1 grudnia 2013

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest ekumeniczną  akcją czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas Polska i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, z których dochód przeznaczony jest na projekty na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach  życiowych.

Chciałbym zachęcić wszystkich moich Szanownych Gości do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji. Świece są do nabycia w parafiach ww. Kościołów. Pamiętajmy, że kto sieje obficie, obficie też żąć będzie 2 Kor. 9:6b.


Świece w wersji diakonijnej.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom na stronie Diakonii KEA
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom na stronie Caritas Polska